Search: Search

Legal

Klik hier voor de algemene voorwaarden.

(*Dit is slechts een vertaling. De enige wettelijke bindende versie van dit document is de Duitse Versie.)

Gebruik van websites, productaansprakelijkheid
De informatie op deze website is vrijblijvend en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden. Deze is louter informatief en bevat geen aanbiedingen zoals gedefinieerd in de relevante wettelijke bepalingen. Meer gedetailleerde informatie en contractvoorwaarden kunnen worden verkregen bij een relevante, erkende handelaar. Er kan geen goederencontract worden afgesloten op basis van de informatie weergegeven op de website.

Continental AG kan de informatie op deze websites en de producten en diensten hierin omschreven op elk moment en zonder voorafgaande melding aanpassen of bijwerken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de websites van Continental AG geen garanties of informatie over kenmerken die Continental AG aansprakelijk kunnen stellen, hetzij expliciet of impliciet. Dit is van toepassing op de huidige geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de desbetreffende informatie.

Continental AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor haar websites. Hierbij is het uitgesloten om Continental AG aansprakelijk te stellen voor direct of indirect verlies/schade, eisen tot schadeloosstelling en/of schade van welke soort of op welke wettelijke grond dan ook, ten gevolge van het raadplegen of het gebruik van de websites, in het bijzonder met inbegrip van de besmetting van uw computer door een computervirus.

Het bestaan en uitvoeren van verplichtingen en de aansprakelijkheid van Continental AG voor haar producten en diensten worden uitsluitend bepaald door de respectievelijke contractuele overeenkomsten, afgesloten met het oog op bovengenoemde verplichtingen en aansprakelijkheid, in combinatie met de huidige versie van Continental AG’s algemene voorwaarden, die van toepassing zijn in elk mogelijk geval.

Bewaren en verwerken van gegevens
Continental AG bewaart enkel persoonlijke gegevens, die betrekking hebben op gebruikers van haar websites, als hiervoor toestemming wordt gegeven. De enige gegevens die worden bewaard, hebben betrekking op de datum en tijd van het bezoek, de bezochte websites, de naam van de Internet Service Provider en de website van waaruit de gebruiker de websites van Continental raadpleegde. Continental gebruikt deze informatie om de activiteit op de website te registeren, om statistieken te genereren en om de diensten en informatie op de websites te verbeteren. Persoonlijke gegevens van gebruikers die hiervoor hun toestemming hebben gegeven, worden enkel gebruikt voor de verwerking van informatie of voor die doeleinden waarvoor toestemming werd gegeven, in naleving van de wet op gegevensbescherming. Continental AG zal dergelijke gegevens nooit doorspelen aan andere bedrijven voor zelfstandig gebruik. Continental AG zal een bedrijf nooit gegevens (persoonlijke of niet-persoonlijke) bezorgen voor zelfstandig gebruik.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt, kan informatie worden bewaard op uw computer in de vorm van cookies. Dergelijke cookies worden enkel gebruikt om de website optimaal weer te geven. U kunt in uw browser instellen deze cookies niet te aanvaarden. In dit geval zijn verschillende functies mogelijk niet beschikbaar.

Het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan Semperit.nl

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die op uw apparaat worden gedownload door de website die u op dat moment bezoekt. Bij een volgend bezoek aan deze website zorgen cookies ervoor dat uw apparaat meteen wordt herkend. Door cookies te gebruiken, kan deze website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt.

Via cookies kan het bezoek aan een website persoonlijker worden gemaakt, door bijvoorbeeld:  

·         Relevante navigatie-instellingen te tonen

·         Voorkeuren van bezoekers te onthouden

·         De algemene gebruikersbeleving te verbeteren

·         Het aantal weergegeven advertenties te beperken

 

Het gebruik van cookies door Semperit

Bij een bezoek aan Semperit.nl gaat u er standaard mee akkoord dat Semperit cookies op uw apparaat plaatst.  

Semperit.nl legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf heeft verstrekt, of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die in het Privacybeleid van Semperit staan vermeld.

Als u niet wilt dat Semperit.nl cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten van Semperit.nl niet (correct) gebruiken.  

Semperit.nl gebruikt maximaal drie soorten cookies:

 

Type cookieOmschrijving
Strikt noodzakelijke en prestatiebevorderende cookiesAnonieme cookies die gebruikers in staat stellen Semperit.nl te bekijken en de functies op de website te gebruiken. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn analytics cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van Semperit.nl niet worden gebruikt.
Functionele cookiesAnonieme cookies waarmee Semperit.nl de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan Semperit.nl meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen.
Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen:
·         Het gebruik van gedeelten van Semperit.nl wordt onmogelijk
·         Semperit kan minder ondersteuning aan gebruikers bieden
·         Semperit kan zo uw voorkeuren niet onthouden om een specifieke functie te gebruiken of weer te geven.
Targeting-cookies of advertentiecookiesDit type cookies wordt meestal, met toestemming van Semperit, door reclamenetwerken op Semperit.nl geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om:
·         Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
·         Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken
·         De effectiviteit van een reclamecampagne te meten
·         Uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen. Vaak zijn deze cookies gekoppeld aan de websitefuncties die door deze derde partijen worden aangeboden.

 

 Recht op informatie
Op aanvraag heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen betreffende uw bewaarde persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht deze gegevens te verbeteren, te blokkeren of te verwijderen. Hebt u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met het Data Protection office (dataprotection@conti.de). Als u websites of bestanden raadpleegt vanuit onze websites en u wordt verzocht persoonlijke informatie in te geven, wees er dan van bewust dat deze gegevens over het Internet worden verzonden op onbeveiligde wijze en dus geraadpleegd en gemanipuleerd kunnen worden door derden.

Links naar andere websites
Links naar websites beheerd door derden worden aangeboden als een extra dienst voor u. Zulke websites staan volledig los van Continental AG. Continental AG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van om het even welke van deze websites van derden, die u zou kunnen raadplegen via de Continental websites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, de naleving van de wet op gegevensbescherming of het gebruik van zulke websites.

Wereldwijde beschikbaarheid van een product
Deze website kan informatie bevatten over producten van Continental die nog niet beschikbaar zijn in uw land. De aanwezigheid van zulke informatie op deze website duidt niet op de intentie van Continental AG om aan te kondigen dat het product wereldwijd beschikbaar zal zijn. Vraag a.u.b. de handelaar of vertegenwoordiger van Continental in uw buurt voor meer informatie over toekomstige plannen voor producten die nog niet beschikbaar zijn in uw land.

Handelsmerken en auteursrecht
De handelsmerken en logo’s die verschijnen op deze websites zijn eigendom van Continental AG of haar dochterondernemingen. De informatie op deze websites mag op geen enkele wijze geïnterpreteerd worden als zijnde een licentie of toestemming om handelsmerken te gebruiken. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental AG vereist. Het ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental AG zal haar intellectuele eigendomsrechten doen gelden over de hele wereld, onderhevig aan de wetten die voor ieder afzonderlijk geval van toepassing zijn.

Copyright © 2010 Continental AG. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, graphics, animaties, video’s, muziek, geluiden en ander materiaal op deze websites zijn onderworpen aan de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Continental AG en haar dochterondernemingen. Continental AG bezit het auteursrecht voor de selectie, coördinatie en schikking van de materialen op deze website. Deze materialen mogen niet gekopieerd worden voor commerciële doeleinden. Ze mogen niet aangepast worden of op andere websites worden gebruikt.