You are currently at our Belgium (Dutch) website. We also offer a wide range of products with direct customer service in many locations worldwide.
All locations

EU banden label

Wat je moet weten over het EU banden label

Alle banden die verkocht worden in de Europese Unie dienen verplicht voorzien te zijn van het bandenlabel. Het nieuwe EU bandenlabel - dat van kracht wordt op 1 mei 2021 - biedt meer omvattende informatie over banden en is ook van toepassing voor banden voor zware voertuigen. Het biedt objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie die gebaseerd is op drie belangrijke prestatiekenmerken van banden: rolweerstand - en dus brandstofefficiëntie -, grip op nat wegdek en extern rolgeluid. Bijkomende pictogrammen tonen aan of de band geschikt is voor zware sneeuwomstandigheden (3PMSF symbool) en/of voldoende grip biedt op ijs, hoewel dit enkel van toepassing is op personenwagenbanden.

Het nieuwe EU bandenlabel is geldig voor personenwagen-, truck- en busbanden. Voor meer informatie over de nieuwe EU label regelgeving kunt u terecht op de officiële website van de Europese Commissie.

Het EU label en zijn pictogrammen goed begrijpen, helpt chauffeurs of vlootmanagers om goed onderbouwde keuzes te maken op het gebied van bandgerelateerde verkeersveiligheid, lagere CO2-uitstoot en een grotere brandstofbesparing.

Vergeet niet dat brandstofbesparingen en verkeersveiligheid sterk afhankelijk zijn van de staat van de wegen en de weersomstandigheden, evenals van het voertuigtype en meer bepaald de rijstijl. 

 Semperit EU bandenlabeloverzicht technisch detail

1. Grip op nat wegdek

Goede grip op nat wegdek is cruciaal om veilig te kunnen rijden. De grip op nat wegdek-score geeft weer hoe goed een band presteert op natte weersomstandigheden, met prestaties die gaan van klasse A tot E. Een hoge score betekent korte remafstanden op natte wegen.

Tyre Graphic

2. Brandstofefficiëntie

Afhankelijk van de rolweerstand van de band, zal zijn brandstofefficiëntie liggen tussen klasse A (grootste brandstofbesparing) tot klasse E. Brandstofverbruik speelt een belangrijke rol vanuit een economisch en ecologisch standpunt. Dit komt omdat een laag brandstofverbruik een positief effect heeft op de ecologische voetafdruk van het voertuig, en dit vooral bij zware voertuigen.

Tyre graphic

3. Extern geluidsniveau

Dit is het extern rolgeluid dat gegenereerd wordt door de band, gemeten in decibels. Het label toont het geluidsniveau, dat kan gaan van klasse A tot klasse C.

Tyre graphic

Bijkomende pictogrammen voor sneeuw- en ijsomstandigheden

Naast het standaardlabel, zijn er ook pictogrammen - indien van toepassing - die gerelateerd zijn aan prestaties in zware sneeuwomstandigheden (3PMSF) en/ of op ijs (enkel personenwagen-/C1-banden).

Het sneeuwpictogram (3PMSF) zal zichtbaar zijn op alle winter- en all-season banden die getest zijn onder bepaalde winterse omstandigheden en die de vereiste prestaties leveren onder zware sneeuwomstandigheden.

Het ijspictogram zal zichtbaar zijn op winterbanden met uitmuntende prestaties op ijs, onderworpen aan een welbepaalde grip op ijs-test. Deze banden zijn speciaal ontworpen voor wegen bedekt met ijs en vaste sneeuw en zouden enkel gebruikt moeten worden in extreme weersomstandigheden (bv. bij hele koude temperaturen in Scandinavië). Het monteren van banden met een ijspictogram in minder zware weersomstandigheden (bv. natte omstandigheden of mildere winterse temperaturen) kan resulteren in niet-optimale prestaties, meer bepaald op het gebied van grip op nat wegdek, besturen en slijtage.

Graphic

Hoe is rolweerstand verbonden met brandstofefficiëntie?

Terwijl uw banden ronddraaien, draaien ze zowel in de richting van het wegdek als weg van het wegdek, wat leidt tot energieverlies. De hoeveelheid aan energieverlies correleert met de rolweerstand van een band.

Banden met een lage rolweerstand zijn het meest energie-efficiënt. Dit houdt in dat er minder kracht - en dus ook minder brandstof - nodig is om het voertuig te doen bewegen.

Aangezien banden voor ongeveer 20% tot 30% bijdragen aan het brandstofverbruik van een voertuig, zal het kiezen voor nieuwe banden die energie-efficiënt zijn, rechtstreeks leiden tot brandstofbesparingen.

Tips voor efficiënt rijden

Voor een betere brandstofefficiëntie en meer veiligheid op de weg, dient u met volgende factoren rekening te houden:

  • Milieubewust rijden kan uw brandstofverbruik aanzienlijk reduceren;
  • Controleer uw bandenspanning op regelmatige basis; lage bandenspanning verhoogt het brandstofverbruik en benadeelt de remprestaties;
  • Bewaar steeds een veilige afstand ten opzichte van het voertuig voor u;
  • Controleer tekenen van onregelmatige slijtage op de banden, vooral langs de randen van de voorste banden. Onregelmatige slijtage zou kunnen wijzen op een vering probleem wat het brandstofverbruik kan laten toenemen en leiden tot een snellere slijtage;
  • Vermijd bruusk versnellen en afremmen; dit verhoogt zowel het brandstofverbrijk en de bandslijtage;
  • Volg de onderhoudsaanbevelingen van de voertuigfabrikant op;
  • Extra gewicht verhoogt het brandstofverbruik; haal dus regelmatig niet-essentiële zaken uit uw auto.

Gerelateerde artikels